Browsed by
Kategoria: Rehabilitacja

Informacje o rehabilitacji

Informacje o rehabilitacji

Czym jest rehabilitacja

To zespół działań, które poprzez walkę z defektami zdrowotnymi (nabytymi lub innymi) starają się przywrócić maksymalną i jak najbardziej optymalną funkcję w sferach – psychicznej, fizycznej, a także społecznej. Jest to walka z niepełnosprawnościami, która jest trudna i na którą trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Trzeba także dodać, że samo nastawienie pacjentów jest szalenie ważne, gdyż to przede wszystkim oni muszą chcieć wrócić do stanu najbardziej zbliżonego do dawnego. W tym może pomóc rehabilitacja Tarchomin. Celem rehabilitacji jest także zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak najbardziej godziwego życia, a także poczucia pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

Rozwój rehabilitacji

Niepełnosprawność pojawiła się wraz z rozwojem medycyny, gdzie w przeszłości wiele chorób prowadzących do szybkiej śmierci, zostało albo spowolnionych albo wyleczonych, natomiast jedyną konsekwencją stało się pozostawienie jakiegoś rodzaju upośledzenia. Dla pacjenta może to być zarówno błogosławieństwo jak i przekleństwo. Zyskują bowiem swoistą drugą szansę, jednak obarczona jest ona problemami i wyrzeczeniami, z którymi do tej pory nie mieli do czynienia. Dlatego powstała rehabilitacja medyczna, której celem jest odtworzenie maksymalnie zbliżonego stanu zdrowia do tego sprzed choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego. Oczywiście, nie zawsze jest możliwość powrotu do pełnego stanu zdrowia, w takich przypadkach rehabilitacja ma na celu pomoc z deficytami zdrowotnymi i maksymalne ułatwienie życia.

Cele rehabilitacji

Bardzo ważne jest, aby rehabilitacja była ciągła, rozpoczęta w jak najwcześniejszym etapie, powszechna oraz kompleksowa. Te czynniki składają pozwalają na szybszy powrót do np. życia rehabilitacja bródnozawodowego, rodzinnego. Wyróżnia się rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną. Na jakość życia wpływają bowiem – stan zdrowia, pozycja w społeczeństwie oraz pozycja zawodowa. Rehabilitacja ma na celu zwiększenie tej jakości zarówno w odczuciu subiektywnym, jak i obiektywnym. Rehabilitacja medyczna zajmuje się natomiast maksymalnym ograniczeniem skutków choroby lub wszelkiego innego urazu, a także przyspieszeniem procesu leczenia i przystosowania pacjenta do życia w nowych warunkach zdrowotnych. Jej elementem jest także rehabilitacja psychologiczna.